Rybářství

Součástí majetku vráceného městu Dvůr Králové nad Labem  v rámci restitucí byly také dva chovné rybníky ležící u osady Lhotka mezi Bílými Poličany a Velkým Vřešťovem. Lhotský rybník má výměru 7ha a o něco menší Budínský rybník asi 5ha. Naše společnost dostala od města Dvůr Králové nad Labem do správy i tyto rybníky a pokračujeme na nich v chovu ryb. Obsádka obou rybníků je tvořena především kaprem a amurem.

V roce 2011 nám vlastník přidal do pronájmu i rybník v Podharti, který byl už několik let v havarijním stavu, zanesený a téměř bez vody. Požadavkem vlastníka bylo, abychom provedli opravu rybníka a rybník tak znovu uvedli do provozu.

Odbornou firmou jsme tedy nechali zpracovat projekt a nutné opravy byly provedeny. Bylo vyměněno výpustné zařízení rybníka, hráz, která silně prosakovala, byla přetěsněna jílem a celý rybník byl vyčištěn. Jak se nám dílo podařilo, mohou občané města posoudit sami.

Rozhodli jsme se, že rybník nebudeme vzhledem k jeho poloze uvnitř města využívat ke komerčnímu chovu ryb, ale uzavřeli jsme dohodu s místní organizací Českého rybářského svazu, že rybník bude využívat pouze jejich kroužek mladých rybářů k výuce nových členů.