Historie

Lesy okolo Dvora Králové byly součástí rozsáhlých královských hvozdů ( odtud název lesního komplexu Les Království). Ve 14. století byl původní knížecí dvůr připsán, jako věno královně Žofii, manželce českého krále Václava IV. Od té doby je zván Dvorem Králové, jako věnné město. Lesy v majetku města sloužily k dodávce stavebního i palivového dříví.

V pobělohorské době měly městské lesy výměru okolo 4000ha. Když ale město odepřelo vojenskou pomoc českému králi Ferdinandu I. Habsburskému proti německým protestantům, byly lesy severně od města zabaveny a městu zůstalo pouhých 800ha. Tento stav trval až do začátku 20. století.

  Po roce 1910 dochází ke značnému rozšíření městských lesů. V r. 1912 byla zakoupena část hájemství Zátluky o výměře 268ha. V letech 1921- 1923 postihla zdejší lesy mnišková kalamita a v letech následných město přikoupilo od sousedních velkostatků Debrné, Bílé Poličany a továrníka Etricha z Jaroměře velké výměry lesních pozemků, převážně holin zdevastovaných mniškovou kalamitou. V závěrečném období první republiky už město vykazovalo výměru lesního majetku o velikosti 1627ha v ceně 6. 293. 900,- Kč. Velkou zásluhu na rozšíření lesního majetku v těchto letech měl lesní rada a lesmistr městských lesů Matěj Bruj. Za jeho 30letého působení byla výměra lesů zvětšena o 828ha a bylo zalesněno 516ha pomniškových holin. V letech 1929 – 1937 bylo jen na zalesňování vydáno téměř 3. 000. 000,-Kč.

V období okupace byl lesní majetek rozdělen na dvě části – protektorátní o výměře 872ha a sudetskou o výměře 755ha. V průběhu války sudetská část značně utrpěla přetěžbami, špatnou lesnickou péčí a poškozením při ústupu a postupu armád.

Po skončení 2. světové války město koupilo celý velkostatek Bílé Poličany a lesní majetek se tak rozšířil o dalších 434ha lesa. V říjnu a listopadu jsou městu dle zákona 142/1947 sb. přiděleny další lesní pozemky a celková výměra stoupla na 2239ha.

V září 1953, přes odpor města dochází k předání městských lesů do státní správy a tento stav trval až do roku 1991.

Nová historie městských lesů začala v porevolučních 90. letech, kdy v rámci restitucí majetků vznikla i  možnost navrácení městských lesů původnímu majiteli – městu Dvůr Králové nad Labem. Tato operace byla úspěšně zakončena v roce 1991, kdy   26.6.1991 městské zastupitelstvo schválilo zřízení příspěvkové organizace  Městské lesy Dvora Králové nad Labem a dnem 1.7.1991 se tato organizace ujala správy městských lesů. Později, dnem 1.1.2009 se příspěvková organizace změnila na firmu Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., která městské lesy spravuje dosud.

Za dobu nové existence město rozhodlo přikoupit další lesní pozemky, takže celková výměra lesních pozemků činí 2257,27ha.