Myslivost

Naše společnost vykonává ve své režii právo myslivosti v honitbě Jánská Studánka o výměře 768ha, kterou tvoří pozemky města Dvůr Králové nad Labem. Zbytek městských lesních pozemků vlastník pronajal k výkonu práva myslivosti okolním mysliveckým sdružením.

V honitbě Jánská Studánka se vyskytuje zvěř srnčí, černá a zajíc. Jsme to ho názoru, že zvěř do naší přírody patří, a proto snahou našeho mysliveckého hospodaření je udržovat stavy zvěře na takové úrovni, abychom eliminovali škody působené zvěří na lesních porostech a byla vytvořena rovnováha mezi stavy zvěře a stavem mladých lesních porostů.