Lesnická pedagogika

Několik let se naše společnost věnuje i práci s dětmi a mládeží. Důvodem tohoto počinu je stále se snižující množství lidí a především těch mladých, kteří mají alespoň základní znalosti o lese či o přírodě vůbec. Bohužel současný uspěchaný životní styl, plný výdobytků moderní civilizace se negativně podepisuje na vztahu lidí k přírodě. Myslíme si, že jednou z cest, jak tento nepříznivý trend změnit, je působit na děti a mládež. 

V příměstkém lese se několikrát ročně organizuje „Stezka lesního moudra“ pro školy a školky. Děti projdou lesem trasu, na které absolvují několik zastávek a ukázek zaměřených na přírodu a hlavně les a také plní různé úkoly. Hravou a poutavou formou se snažíme dětem, z nichž mnohé znají les jen z televizní obrazovky nebo počítačových her, ukázat co je to les, co v něm roste, žije, k čemu a jak ho využíváme, jak se les obhospodařuje a jak se v lese a vůbec v přírodě chovat.

Také se každoročně zúčastňujeme podobné akce pod názvem „Den lesů“ , který pořádají ve svém areálu na Hájemství  Lesy ČR, s.p. 

Díky této dohodě se žáci školy zúčastňují prací zejména v pěstební činnosti – tj. sázení stromků, úklidu klestu, ošetřování mladých kultur proti okusu zvěří. U každé práce je dětem vysvětlen důvod proč se práce provádí, jsou seznámeny s nářadím a pracovními postupy, samozřejmě si při práci samotné vyzkoušejí její fyzickou náročnost a dětem z vyšších tříd zmiňujeme i finanční souvislosti prováděné práce. 

Doufáme, že tato činnost, která s našim oborem souvisí jen velmi okrajově, alespoň malému množství dětí ukáže cestu nejen k lesu, ale celé naší krásné a bohaté přírodě.