Investiční dotace – Rekonstrukce cesty Vinická

DOTACE 2023: Investiční dotace Rekonstrukce cesty Vinická.

Rekonstrukce lesní cesty na 1L z původní lesní cesty kategorie 2L – 3,00/20 v délce 692,14m. Stavba se nachází v chráněném území v katastru Bílé Poličany v majetku města Dvůr Králové. Z důvodů intezivního využívání lesní cesty, působení škodlivých vlivů, chybějícímu odvodnění a dalších níže uvedených, došlo k úplnému poškození LC kategorie 1L na 2L. Komunikace je na obou koncích napojena na stávající cestní síť typu 1L.