Lesu zdar...

Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

Společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. vznikla 1.1.2009. Předmětem její činnosti je správa lesního a rybničního majetku města Dvůr Králové nad Labem, které je jediným a tedy 100% vlastníkem.

Naše činnost:

Myslivost

Naše společnost vykonává ve své režii právo myslivosti v honitbě Jánská Studánka...

Rybářství

Součástí majetku vráceného městu v rámci restitucí byly také dva chovné rybníky...

Výkup

Vykupujeme lesní pozemky a dřevní hmoty. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

O společnosti

Společnost hospodaří podle Lesního hospodářského plánu ( LHP) pro Lesní hospodářský celek (LHC) „ Městské lesy Dvůr Králové“ pro roky 2008 – 2017. Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je 2257,27ha. Z toho bylo rozhodnutím vlastníka zařazeno 539,43ha do kategorie lesů zvláštního určení, a to jako příměstský les. Maximální výše těžeb pro decennium ( doba platnosti LHP) činí 146000m3. Kromě lesa obhospodařuje společnost v současné době ještě 14,83ha rybníků a 4 budovy.

Posláním a základní filozofií společnosti je obhospodařovat pronajatý městský majetek takovým způsobem, aby část výnosů z hospodaření použita k dalšímu rozvoji a zvelebování majetku a část mohl vlastník použít k jiným účelům. 

Naučné stezky a trail