obr1.jpg
obr2.jpg
obr3.jpg

Lesu zdar!

 

 

Práce s dětmi

 

   Několik let se naše společnost věnuje i práci s dětmi a mládeží. Důvodem tohoto počinu je stále se snižující množství lidí a především těch mladých, kteří mají alespoň základní znalosti o lese či o přírodě vůbec. Bohužel současný uspěchaný životní styl, plný výdobytků moderní civilizace se negativně podepisuje na vztahu lidí k přírodě. Myslíme si, že jednou z cest, jak tento nepříznivý trend změnit, je působit na děti a mládež. 

V příměstkém lese se několikrát ročně organizuje „Stezka lesního moudra“ pro školy a školky. Děti projdou lesem trasu, na které absolvují několik zastávek a ukázek zaměřených na přírodu a hlavně les a také plní různé úkoly. Hravou a poutavou formou se snažíme dětem, z nichž mnohé znají les jen z televizní obrazovky nebo počítačových her, ukázat co je to les, co v něm roste, žije, k čemu a jak ho využíváme, jak se les obhospodařuje a jak se v lese a vůbec v přírodě chovat.

  Také se každoročně zúčastňujeme podobné akce pod názvem „Den lesů“ , který pořádají ve svém areálu na Hájemství  Lesy ČR, s.p. 

  V roce 2011 nás oslovila základní škola Schulzovy sady, která se zaměřuje na výuku přírodovědných předmětů a požádala nás o spolupráci. Ředitelství školy se na nás obrátilo s prosbou, zda bychom nemohli vyčlenit část lesa, nad kterou by škola převzala patronát, a kde by se žáci školy se svými učiteli a samozřejmě pod vedením personálu naší společnosti,  účastnili prací souvisejících s lesním provozem. Tato myšlenka se nám zalíbila a tak, byla se školou uzavřena“ Dohoda o užívání lesa k výukovým účelům“. Touto dohodou byl škole dán k dispozici les v lokalitě „Nad městskou nemocnicí“ a dohoda byla zpečetěna instalováním a slavnostním odhalením památečního kamene se znakem školy.

  Díky této dohodě se žáci školy zúčastňují prací zejména v pěstební činnosti – tj. sázení stromků, úklidu klestu, ošetřování mladých kultur proti okusu zvěří. U každé práce je dětem vysvětlen důvod proč se práce provádí, jsou seznámeny s nářadím a pracovními postupy, samozřejmě si při práci samotné vyzkoušejí její fyzickou náročnost a dětem z vyšších tříd zmiňujeme i finanční souvislosti prováděné práce. 

Doufáme, že tato činnost, která s našim oborem souvisí jen velmi okrajově, alespoň malému množství dětí ukáže cestu nejen k lesu, ale celé naší krásné a bohaté přírodě. 

Tel.: +420 499 622 474 | Email: lesydvur@lesydvur.cz