obr1.jpg
obr2.jpg
obr3.jpg

Lesu zdar!

 

 

Myslivost

 

Naše společnost vykonává ve své režii právo myslivosti v honitbě Jánská Studánka o výměře 768ha, kterou tvoří pozemky města Dvůr Králové nad Labem. Zbytek městských lesních pozemků vlastník pronajal k výkonu práva myslivosti okolním mysliveckým sdružením.

V honitbě Jánská Studánka se vyskytuje zvěř srnčí, černá a zajíc. Jsme to ho názoru, že zvěř do naší přírody patří, a proto snahou našeho mysliveckého hospodaření je udržovat stavy zvěře na takové úrovni, abychom eliminovali škody působené zvěří na lesních porostech a byla vytvořena rovnováha mezi stavy zvěře a stavem mladých lesních porostů.   

 

 

Tel.: +420 499 622 474 | Email: lesydvur@lesydvur.cz