obr1.jpg
obr2.jpg
obr3.jpg

Lesu zdar!

 

 

Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

 

Společnost Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. vznikla 1.1.2009. Předmětem její činnosti je správa lesního a rybničního majetku města Dvůr Králové nad Labem, které je jediným a tedy 100% vlastníkem.

Společnost hospodaří podle Lesního hospodářského plánu ( LHP) pro Lesní hospodářský celek (LHC) „ Městské lesy Dvůr Králové“  pro roky 2008 – 2017. Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je 2257,27ha.  Z toho bylo rozhodnutím vlastníka zařazeno 539,43ha do kategorie lesů zvláštního určení, a to jako příměstský les. Maximální výše těžeb pro decennium ( doba platnosti LHP) činí 146000m3. Kromě lesa obhospodařuje společnost v současné době ještě 14,83ha rybníků a 4 budovy.

Posláním a základní filozofií  společnosti je obhospodařovat pronajatý městský majetek takovým způsobem, aby  část výnosů z hospodaření  použita k dalšímu rozvoji a zvelebování majetku a část mohl vlastník použít k jiným účelům.

Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - netfirmy.czLesnictví - netfirmy.cz
Tel.: +420 499 622 474 | Email: lesydvur@lesydvur.cz