obr1.jpg
obr2.jpg
obr3.jpg

Lesu zdar!

 

 

Dotace

DOTACE 2021: Lesní technika do pěstební činnosti

V rámci realizace projektu byla zakoupena lesní technika: fréza Meri Crusher MJ-1.8 DT, shrnovač klestu SH2-3 a talířová půdní fréza TPF 1. Tato lesní technika bude sloužit k provádění lesnických prací v lesních porostech.  Projekt byl spolufinancován dotací ve výši 50% (příspěvek společenství EU 64%, příspěvek z národních zdrojů 36%).

 

 

 

 

 

DOTACE 2020: Technika a technologie pro lesní hospodaření - pořízení lesní techniky

V rámci realizace projektu byl zakoupen traktor a vyvážecí vlek. Tato lesní technika bude sloužit k provádění lesnických prací v lesních porostech.  Projekt byl spolufinancován dotací ve výši 50% (příspěvek společenství EU 49,5%, příspěvek z národních zdrojů 50,5%).

 


 

 

DOTACE 2019 : Naučná stezka ÚDOLÍM HARTSKÉHO POTOKA

Výsledkem projektu bude umožnit více dětem a široké veřejnosti hravou formou poznat blíže přírodu, les, lesní hospodářství, seznámit je s dnes velmi aktuální problematikou vody, naučit je, jak se v přírodě a k přírodě chovat. Prostřednictvím dětí bychom chtěli zapůsobit i na dospělé, jejichž znalosti přírody jsou často velmi malé. Výsledekm projektu bude pořízení 3 ks naučných tabulí, 2 ks interaktivních tabulí, 5 ks otočných prvků, 14 ks odklopných prvků, 1 ks sportovní prvek, odpočívadlo a ohniště.

Program rozvoje venkova - Neproduktivní investice v lesích -  100 % dotace, získaná ve spolupráci MAS Královédvorsko

 

DOTACE 2018 : TRAKTOR - PRÁCE NA LESNÍCH POZEMCÍCH

je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu bude zakoupen univerzální kolový traktor, který bude sloužit k provádění lesnických prací v lesních porostech. Výsledkem projektu bude úspora finančních prostředků z hlediska oprav stroje a dále šetrnější provoz moderního traktoru vzhledem k životnímu prostředí.

Tel.: +420 499 622 474 | Email: lesydvur@lesydvur.cz